+370 460 48105 +370 460 49008 Savitarna

Daugiabučių namų administravimas

Nuo 2019-01-01 pasikeitė techninės priežiūros tarifas

Vadovaujantis LR statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2018-05-03 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. iš esmės pasikeitė nuolatinės techninės priežiūros paslaugų apskaičiavimo tarifas. Priežiūros (stebėjimo ir fiksavimo) tarifas nustatytas 2019-11-29 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-210 „Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“, o privalomųjų priežiūros darbų, avarijų lokalizavimo ir atstatomojo remonto darbų kainos apskaičiuojamos valstybės reguliuojamomis statybos darbų kainomis.

Avarinės tarnybos

Jei Jūsų namą administruoja UAB „Palangos komunalinis ūkis“:

Namo šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas UAB „Palangos šilumos tinklai“:

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaita

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2023 m.

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2022 m.

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2021 m.

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2020 m.

Administratoriaus veiklos ataskaita už 2019 m.


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos projektų valdymo agentūra

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Savitarna

Paslaugų valdymas bei sąskaitų apmokėjimas

Atliekos

Atliekų tvarkymo taisyklės, išvežimas

Daugiabučiai

Daugiaubučių administravimas, renovacija

Autobusų stotis

Vietinės bei tarpmiestinės kelionės, bilietai, siuntos

Laidojimo namai

Ritualinės paslaugos

Bangų fonas